2310466502 Αγίου Γεωργίου 1, Θέρμη gregmitr@gmail.comΑγίου Γεωργίου 1, Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.: 57001

Τηλέφωνο: 2310466502

E-mail: gregmitr@gmail.com

Κατηγορία: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ – ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΙ

Επισκεψιμότητα: 38977

Ιστοσελίδα: http://www.aktinologikothermi.gr

Debug toolbar

Debug Toolbar


Debug messages


Initializing ArticlesManager

http://www.aktinologikothermi.gr/articles.php?l=el

No article categories fount

URLs


Host: www.aktinologikothermi.gr

Current URI: /contact.php?l=el

Globals


$template_path: '/templates/corporate'

$page_home_url: 'http://www.aktinologikothermi.gr/index.php?l=el'

$load_slideshow: false

$show_hero_title: true

$template_debug: true

$debug_message_list: array ( 0 => 'Initializing ArticlesManager', 1 => 'http://www.aktinologikothermi.gr/articles.php?l=el', 2 => 'No article categories fount', )

$template:

Page setings


Local setings


Menu